Page 1 of 1

2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 3rd, 2023, 5:59 pm
by Miften
Zapraszam na pierwszy turniej 17 Sezonu Ligi PomoRskiej.

Image


Termin: sobota, 28 stycznia 2023 r.
Miejsce: Sklep Dragon, ul. Morska 173, Gdynia
Czas: start 9:30,
Zapisy, ustawianie terenów itp od 9:00 – należy być na miejscu najpóźniej do 9:10. W razie nieparzystej liczby graczy osoba nie zgłoszona do turnieju pauzuje, ewentualnie osoba najbardziej spóźniona, w razie parzystej liczby graczy osoby spóźnione grają ze sobą i nie mają przedłużonego czasu.
Wejściówka 15zł na rzecz Ligi Pomorskiej.

Rozegramy 4 bitwy trwające po 90 minut lub 3 tury albo po turze, w której jeden z graczy ma Retreat!, kolejny rozgrywa swoją i koniec.
Należy mieć przy sobie przejrzyste i czytelne rozpiski jawne, by móc je pokazać przeciwnikowi. Należy mieć też rozpiski tajne do sprawdzenia na koniec rozgrywek.

Armie na 150pkt, 3SWC, 1 grupa. Można mieć 2 rozpiski - wybieramy, którą gramy po poznaniu scenariusza i przeciwnika, a przed rzutem na inicjatywę.

W związku z walką w wąskich korytarzach dopuszczone są jedynie jednostki o sylwetkach S1 i S2, można wystawiać motocyklistów pieszo, nie można brać jednostek z przymusowym wykorzystaniem AD: Combat Jump.

Zagramy w naszym własnym, bardzo lubianym systemie Boarding Action - na takich mapkach z dodatkiem małych przeszkadzajek - UWAGA, te plansze są mniejsze od typowych mat, mają ok. 90cm x 90cm, stąd też mniejsze i rozróżnione strefy rozstawienia:
Image

Image

Image

Kolorowe linia to strefy rozstawienia - żółta oznacza mniejszą strefę, dla zaczynającego (ok.5,5cala), natomiast czerwona, bardziej wysunięta, to strefa dla drugiego gracza (ok. 9 cali).

W każdej z bitew większość drzwi zaczyna jako zamknięte. O tym, czy drzwi wewnątrz stref rozstawienia są otwarte, czy zamknięte, decyduje rozstawiający się tam gracz. Na planszach drzwi powinny być oznaczone.
Otwierać drzwi można Short Skillem w kontakcie, bez rzutów.
UWAGA - drzwi otwierają się na KONIEC rozkazu, czyli wróg nie może jako ARO zastrzelić otwierającego.
Na potrzeby niszczenia mają ARM 6 i STR 1. Można je psuć tylko amunicją Anti-Materiel.
Drzwi do Centrum Dowodzenia (centralne pomieszczenie) są też zamknięte, ale by je otworzyć, należy wykonać test Short Skill na WIP, Inżynier i Haker na WIP +3 w kontakcie, pozostali specjaliści na WIP (oraz inżynier przez dronkę lub haker przez repeater), zwykłe jednostki na WIP -3.
Mają statystyki ARM 8 i STR 2.
W CC drzwi trafia się automatycznie (jednostki z CC powyżej 20 mogą rzucać, chcąc trafić krytyka), przy strzelaniu drzwi mają dodatkowy modyfikator +3 do trafienia (jeśli z dystansu mamy +3, to jest łącznie +6).
Ściany mają statystyki ARM 8 STR 3 i również można je niszczyć - po wywaleniu powstaje przejście wielkości Narrow Gate.
Ściany do Centrum Dowodzenia mają ARM 10 STR 3.

W każdej grze liczymy Objective Points (za cele misji) i Victory Points (za przeżywanie gier swoimi jednostkami).
Przeliczamy OP na punkty meczowe - Tournament Points.
Różnica 0 OP - remis 2:2 TP
Różnica 1-3 OP - mała wygrana/porażka 3:1 TP
Różnica 4 i więcej OP - duża wygrana/porażka 4:0 TP.

Układ w tabeli turniejowej będzie ustawiany wg:
1. Ilości zdobytych Torunament Points
2. Ilości zdobytych Objective Points
3. Zdobytych Victory Points za przeżywanie swoimi jednostkami
4. Ilości Objective Points zdobytych przez przeciwników

W pierwszej bitwie gramy losowo. Spóźnialscy zagrożeni pauzą.
Dalej system szwajcarski.
W razie nieparzystej liczby graczy osoba pauzująca (najbardziej spóźniona na turniej lub wylosowana w pierwszej grze) będzie dostawała uśrednioną ilość OP i VP zdobytych w bitwach.

Zagramy 4 poniższe scenariusze, ale w kolejności losowej:

1. Zająć centrum dowodzenia - należy opanować pomieszczenie zlokalizowane w centrum mapy.
Za posiadanie w pomieszczeniu dowodzenia większej ilości jednostek 1OP, za dwa razy więcej jednostek 2OP (nie kumuluje się z poprzednim).
Za większą wartość punktową 1OP, za 2 razy większą wartość punktową 2OP (nie kumuluje się z poprzednim).
Dodatkowo za posiadanie w centrum minimum dwóch jednostek 1OP i za wyczyszczenie pomieszczenia z aktywnych wrogów na koniec 1OP.
Razem maks 6OP za same cele scenariusza, dodatkowe 1OP za wybicie 75VP lub więcej i jeszcze 1OP za wybicie więcej VP, niż wybił przeciwnik.


2. Przejąć dane - przed rzutem na inicjatywę kładziemy na linii środkowej co 18cm 4 podstawki piesze, symbolizujące ciała naukowców. Dla każdego z tych ciał robimy test scatter - ustawiamy znacznik wybuchu z 1 skierowanym do środka, rzucamy D20 i D6, pierwszy to kierunek zniesienia, drugi to ilość cali. Oczywiście trup nie może trafić na ścianę, jeśli tak się stanie, ustawiamy podstawkę na linii zniesienia jak najbliżej, by cała była w pomieszczeniu.
Każde z ciał ma przy sobie dane, które musimy przejąć. By je odszukać, należy w kontakcie z naukowcem zdać test PH - Short Skill. Lekarze oraz inżynierowie mogą próbować przeszukiwać ciała poprzez dronki, ale z PH - 3 (korzystając z cechy PH dronki).
Specjaliści - Lieutenant, engineer, hacker, FO, CoC, doktor, paramedyk, specialist troop - mają prawo przerzucić nieudany test przeszukiwania.
Jeden naukowiec ma tylko 1 zasobnik z danymi. Jeśli jednostka, która pobrała dane, zginie lub utraci przytomność, traci się za to punkty, a dodatkowo wróg może z takowej pobrać te same dane.
Każdy żołnierz może nieść nieograniczoną liczbę danych.
Jednostki mogą sobie przekazywać dane - jest to Short Skill w BtB.

Do zdobycia po 1OP za posiadanie każdego zasobnika z danymi, dodatkowo 1OP za niedopuszczenie wroga do informacji (nie może miec żadnego pakietu na koniec gry) i kolejny 1OP za posiadanie minimum 2pakietów informacji.
Łącznie z tego 6 OP, dodatkowe 2OP za mordowanie - 1OP za wybicie 75VP lub więcej i jeszcze 1OP za wybicie więcej VP, niż wybił przeciwnik.


3. Misja Treningowa - krwista pomorska wyrzynka z pewnym dodatkiem mózgu - mordujemy wrogie jednostki różnymi naszymi.
Za zranienie wrogów 1 jednostką - 1 OP
Za zranienie wrogów 2 jednostkami - 2 OP
Zranienie 3 jednostkami - 3 OP
4 jednostkami i więcej - 4 OP (nie kumulują się z poprzednimi)
Dodatkowo za posiadanie "killsów" u większej ilości jednostek, niż posiada wróg - 1 OP
Za dwa razy większą ilość killerów - 2 OP (nie kumuluje się z poprzednim)
Dodatkowo za wybicie 75VP - 1 OP
Za zabicie więcej VP, niż wróg - 1 OP.

Dobijanie przy stanie Uncounsciousness się nie liczy. Natomiast punkty są za każde zranienie - nawet wtedy, gdy przykładowo dwie jednostki trafią i zranią tego samego wroga w ARO, to obie dostają punkcik. Zranienie, które zostanie uleczone, też daje punkt.


4. Rajd na Generatory - Na środkowej linii pola walki stawiamy dwa znaczniki na podstawkach 40mm - jeden w centrum dowodzenia, drugi na środku szerokiego korytarza. Są to generatory osłon. Naszym celem jest kalibracja tych generatorów na pożytek naszej armii.
Kalibracja to short skill BtB, normal test WIP.
Inżynier i haker mają bonus +3 do WIP, specjaliści inni (Lieutenant, Spec Opsy, Forward Observer, Chain of Command, Doktor, Paramedyk) na WIP, a jednostki zwykłe testują podłączanie kontaktu na WIP -3. Dronki medyczna i inżynierska również mogą klikać anteny, na WiP - 3 (korzystając z własnej wartości WiP).
Kalibracja na swoje fale automatycznie wyłącza wrogą kalibrację.
Za posiadanie na koniec gry skalibrowanego generatora są 2 OP.
Dodatkowo 1OP jest za posiadanie większej ilości skalibrowanych generatorów na koniec każdej z rund i 1OP jest za uniemożliwienie wrogowi kalibracji żadnego z generatorów podczas gry.
(Przykładowo gracze A i B toczą zażarty bój, skupiają się na jednym generatorze o oznaczeniu X - gracz A skalibrował generator X w 1 turze, gracz B nie miał żadnych skalibrowanych generatorów, dopiero w 3 turze gracz B wytłukł wroga i przekalibrował generator X - w związku z tym gracz A dostaje 1OP za posiadanie skalibrowanej większej ilości generatorów przez większą ilość tur, ale gracz B zyskuje 2OP za skalibrowanie generatora na koniec gry).
Plus po 1OP za wybicie 75VP wroga i 1OP za wybicie więcej VP, niż wróg.


Dodatkowe uściślenia do Boarding Action, związane z różnymi kwestiami wystawienia itp:

Skoczkowie - tylko wychodzenie z krawędzi bocznych, maksymalnie do połowy pola bitwy. Dla nich traktujemy zewnętrzne ściany jako możliwe do pokonania (bo na niektórych mapach nie mieliby prawie gdzie wyjść).
Jednostki, które muszą zeskakiwać - jak netrody- nie mogą być używane.

Infiltracja - posiada dwie opcje wystawienia - można wystawić jednostkę bez rzutów 3" bliżej środka w stosunku do strefy wystawienia, lub ryzykować infiltrację do połowy stołu z rzutem na PH (w razie nieudanego rzutu stoją na krawędzi własnej).
W żadnym ze scenariuszy nie można infiltrować do Centrum Dowodzenia ani wystawiać tam jednostek automatycznie. Jeśli test infiltracji nie wyszedł, jednostka traci swoje Deployable Weapons.

Impersonacja - jednostki dostają +4 cale do wystawienia. Ewentualnie mogą ryzykować test WIP i wystawiać się do połowy stołu. W razie oblania rzutu trafiają na krawędź strefy wystawienia i tracą Deployable Weapons.

Koale, miny itp - powtarzając - nie mogą być wystawiane w pomieszczeniu, do którego ich właściciel nie ma otwartego dojścia (nie można ustawić minelayera w jednym korytarzu, a miny dalej w zamkniętym pokoju). Maks do połowy pola bitwy, o ile ich wystawiający zdał test infiltracji, inaczej są one traktowane jako ekwipunek utracony.

Forward Deployment - +4" zmieniamy na +1", +8" na +2"


Wpadajcie!

Lista zapisanych:

1. Miften 4 gry)
2. Gęba (4 gry)
3. Lufa
4. Wojciech (4 gry)
5. Suchy (4 gry)
6. Tymek
7. Perzan (4 gry)
8. patrof

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 3rd, 2023, 8:24 pm
by Miften
Tematem otwartym jest czy gramy 3 czy 4 gry?

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 3rd, 2023, 9:28 pm
by Wojciech
Będę!
Ja bym cisnął z grubej rury 4 bitwy. Da rade.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 4th, 2023, 10:08 am
by SuchyBWT
zapisz proszę. W przeszłości graliśmy 4 gry, więc idźmy tą drogą.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 4th, 2023, 6:13 pm
by discord
Super...zjebany BA proszę o zapisanie jak dla mnie możemy zagrać 1 grę tak lubię ten format

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 5th, 2023, 10:40 am
by Perzan
Postaram sie byc (na 4 gry)

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 5th, 2023, 1:32 pm
by Hansolo
discord wrote:Super...zjebany BA proszę o zapisanie jak dla mnie możemy zagrać 1 grę tak lubię ten format


To po co idziesz? Żeby ponarzekać i się męczyć?

BTW, ta cenzura krwi z czerwonej na białą wygląda... no... sami wiecie...

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 5th, 2023, 2:24 pm
by SuchyBWT
Hansolo wrote:
discord wrote:Super...zjebany BA proszę o zapisanie jak dla mnie możemy zagrać 1 grę tak lubię ten format


To po co idziesz? Żeby ponarzekać i się męczyć?

BTW, ta cenzura krwi z czerwonej na białą wygląda... no... sami wiecie...


Bo ślady mają być białe. To była impreza innego typu :)

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 5th, 2023, 10:16 pm
by Miften
To krew z modeli co mają Struktury a nie Woundy :)

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 8th, 2023, 11:04 am
by patrof
Hej,
Zapiszcie mnie też proszę

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 24th, 2023, 3:04 pm
by discord
No Hans ma Racje - bez sensu znów ominąć podium za nieobecność ale jak mam się spinać żeby być na turnieju w formacie którego nie lubię to jednak mnie nie będzie :D. Do zobaczenia w lutym mam nadzieję że w innym formacie. Chociaż 150 jeszcze jak cię mogę na mniejszych stołach ale bez zastrzeżeń że infiltracja itp/itd.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 24th, 2023, 3:53 pm
by Perzan
A mi wpadły dzieciourodziny o 15... Jakby były 3 rundy to może bym dał radę

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 24th, 2023, 4:27 pm
by SuchyBWT
Perzan wrote:A mi wpadły dzieciourodziny o 15... Jakby były 3 rundy to może bym dał radę


W teorii jest teraz 7 osób, więc mógłbyś wziąć baja w 4-tej grze.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 25th, 2023, 2:19 pm
by Miften
Hej,

Tak, zagramy domyślnie 4 gry z założeniem, że w 4 dostaniesz buy.

Chyba że na miejscu wykruszy się jeszcze jedna osoba - wtedy zagramy 3 gry. Więc wpadaj, i tak dasz radę :)

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 26th, 2023, 9:46 pm
by Perzan
Klepnięte u żony, o 14 z minutami się zwijam

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 27th, 2023, 3:29 pm
by tymek
jak to jest, że ja jestem nie zapisany*!
proszę mnie też zapisać.


*) - bo się zapomniałem zapisać, jak ostatni świszczypała.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 29th, 2023, 3:20 pm
by Miften
Pierwsze koty za płoty! Miło było spotkać w nowym sezonie zarówno weteranów, jak i nowicjuszy!

Walki w uwielbianym* formacie Boarding action zakończone!

Image

Gratulujemy zwycięzcom! Wyniki na podium bardzo wyrównane!
Już wkrótce rusza dyskusja o kolejnym turnieju sezonu w temacie ligowym.

*stwierdzenie podlega dyskusji.

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 29th, 2023, 9:30 pm
by Wojciech
Dziękuje przeciwnikom. Utwierdziłem się w przekonaniu, że kupno dodatkowych dwóch Chimer to nie był bład. Z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim Zielarzowi za spełnione marzenia. Gdyby nie jego markjetingowy talent to było by mi przykro, a tak jest całkiem wesoło. Polecam tego allegrowicza! :twisted:

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 29th, 2023, 9:38 pm
by tymek
Podziękowania dla Miftena za organizację i dla przeciwników za dobre gry! najzacieklejsza rozgrywka zdecydowanie z Perzanem :v:

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: January 30th, 2023, 1:41 pm
by Perzan
Kek

Re: 2023 01 28 - Dollhouse - 1.turniej 17.Sezonu LP - BA 15

PostPosted: February 1st, 2023, 9:31 am
by Wojciech
Sprawa odnośnie zasad BA, a dokładniej Climbing Plus. Na ostatnim turnieju grałem z kazdym inaczej (a starałem się nie wałkować).
Zgodnie z zasadami podczas ruchu nie można dotykać sylwetki przeciwnika. Wiec ruch mający ominąć kogoś w korytarzu, poprzez przejscie nad nim jest dość ograniczony.
Jak dać obrys sylwetki S2 z 3mm gapem+podstawka za to wychodzi, że mniej więcej maksymalny ruch poziomy to 3,4" przy prędkości 6". Jak zostaje nam mova 4" to nie ma jak przejść nad S2.
Jeżeli mamy S1 to nie ma problemu w zasadzie, redukcja ruchu jest minimalna, choci tutaj znajdzie się jakiś niszczyciel radości i powie, że najpierw to trzeba wejsc na ściane, więc ruch w bok itd...
Nie mamy zasad odnośnie tego na jakiej rzędnej jest sufit. Tutaj zrodził sie problem związany z wiszeniem na ścianie, że nie można, bo ma się wymiar swojej sylwetki, więc zatrzymując się na ścianie w pozycji stojącej wali sie głową w drugą ścianę. Rozumiem, że bez prona jest to nie wykonalne.
Niby jest to problem niszowy bo prawnie nikt nie gra chimerami i pretami ;) ALE może być istotny dla innych jednostek wykonujących zwykłego climba gdzieś tam w ostatnim rozkazie by dostać się do środkowego pokoju.

Jakieś sugestie?